3 cách tắm cho chim cảnh người nuôi nào cũng cần phải biết

Tắm bằng cát Rất nhiều loài chim cảnh ưa thích tắm cát. Ví dụ như các loài chim thuộc họ chim Sơn Ca , Chào Mào… Chúng sử dụng tắm cát để giảm bớt thân nhiệt và làm sạch lông. Chủ nuôi có thể đặt một khay dùng để tắm ở trong lồng. Sau đó dải lớp…